Websites

Fase 1  Oriëntatie

We beginnen met een persoonlijke kennismaking op locatie of in een online meeting.

Tijdens dit gesprek zullen we de vereiste specificaties van de website bepalen.

Dit bevat onder meer:

  • Inhoud van content
  • Vereiste functionaliteit
  • Navigatie optimalisatie
  • Stijl
  • Integraties
  • Animaties

Fase 2  Offerte

Nadat alle input verzameld is zullen we een alle specificaties gedetailleerd uitwerken in een offerte.

De offerte kan online bekeken worden en is tevens als pdf te downloaden.

Op het moment van akkoord kan er online ondertekend worden.

Zodra we bevestiging binnen hebben nemen we zo spoedig mogelijk contact op om het project op touw te zetten.

Fase 3  Design & Development

Allereerst wordt de structuur van de website gepland. Alle elementen worden benoemd en krijgen een plek in de site navigatie.

Het ontwerp en de ontwikkeling van de website vindt plaats in één systeem. Zodoende kan tijd (en geld) bespaard worden.

Aan de hand van enkele revisierondes zal het uiteindelijke resultaat vorm krijgen. Nadat de site staat zal deze nog getest worden op populaire browsers.

Tijdens dit proces zal content verzameld en ingevoerd worden.

Fase 4  Afronding

Het is zover: de website kan live !

We zullen het dns van de domeinnaam doorverwijzen naar de nieuwe website en de instellingen voor e-mailhosting controleren.

Er volgt nog een online trainingssessie om uitleg te geven over de functionaliteit van de website en de wijze waarop content geupdate kan worden.

Nadat de site live is gegaan gaat een garantieperiodevan 30 dagen van start. Tijdens de periode kan de functionaliteit en specificaties van de opdracht gecontroleerd worden. We zullen eventuele aanpassingen alsnog uitvoeren.